Wanneer je meer met het artikel hebt gedaan, dan noodzakelijk is om te beoordelen of je het wilt houden, en er daardoor schade is ontstaan mogen wij deze schade in rekening brengen. Geretourneerde artikelen mogen geen gebruikssporen bevatten en dienen voorzien te zijn van alle labels.